Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

התפטרות לשם טיפול בילד – פיצויי פיטורים

התפטרות לשם טיפול בילד – פיצויי פיטורים
קרדיט: canva

החוק תומך בכל עובדת שילדה, ויצאה לחופשת לידה, להתפטר ועדיין לקבל פיצויי פיטורין. יש לכך תנאים שונים, כמו היות הפיטורין לשם טיפול בילד, כאשר הילד צריך להיות עד גיל 9 חודשים. מעבר לכך, אין תנאים מוקדמים. במקרה זה, תתפטר העובדת ועדיין תקבל פיצויי פיטורין ואת מלוא הזכויות אשר היו מגיעות לה כאילו הייתה מפוטרת ממקום עבודתה.

איך להתפטר בדין מפוטר לשם טיפול בילד?

לראות החוק, ויש שיגידו גם מבחינה אנושית, כל שצריך להצהיר על מנת להתפטר בדין מפוטר, זו את הכוונה לטיפול בילד ולבלות קצת יותר זמן בבית לשם כך.  סעיף 7 לחוק פיצויי פטורים אומר שעובדים אשר התפטרו בתקופה של עד 9 חודשים מיום הלידה על מנת לטפל בילד זכאים לקבלת פיצויי פיטורים מלאים בדין מפוטר. תנאי מקדים לכך, הוא שעל העובדים להחזיק בוותק של שנה שלמה לפחות במקום העבודה טרם התפטרותם.

גם חופשת הלידה תיחשב לטובת חישוב הוותק בעבודה.  בשנת 2011, המחוקק הכניס תיקון מרחיב לחוק לפיו גם עובדת שהחליטה להתפטר לאחר קבלת ילד לאימוץ, למטרות אומנה, או למשמרת מאם פונדקאית, זכאית לעשות להתפטר בדין מפוטרת עד 9 חודשים מיום קבלתו של הילד.

בקשת תנאים מקלים לעבודה

לחילופין, באפשרות העובדת לבקש עבודה בתנאים מקלים. כלומר, להקל את תנאי העבודה על מנת לבלות יותר זמן עם הילד. הקלת התנאים יכולה לערב:

 • פחות משמרות
 • פחות שעות עבודה
 • הקטנת היקף המשרה
 • מעבר לסניף קרוב יותר למקום המגורים

המעסיק יכול לאשר את הבקשה או לסרב. באם סירב, אכן ניתן לממש את זכות הפיטורין בדין מפוטרת. לאחר מכן, ניתן לחפש מקום עבודה במקום אחר, אם רוצים.

אם עובדת מחפשת עבודה מיד לאחר שהתפטרה בדין מפוטרת, עליה להוכיח שהעבודה החדשה שהיא מוצאת אכן מהווה שינוי שנועד לסייע לה לבלות יותר זמן בבית לשם טיפול בילד. בין אם מדובר בעבודה קרובה יותר ו/או בהיקף משרה קטן יותר.

כך שגם אם העובדת מצאה עבודה חדשה, היא עדיין מבלה יותר זמן בבית עם הילד, בהשוואה למקום העבודה ממנו בחרה להתפטר.

באיזה שלב להודיע למעסיק על ההתפטרות?

כיאה לנסיבות ההתפטרות, יש להעניק התראה מוקדמת (על פי חוק הודעה מוקדמת). תקופת ההודעת המוקדמת מתבססת על הוותק ואופי ההעסקה, כל מקרה לגופו. יש שימליצו להודיע למעסיק בכתב כי אין כוונה לחזור לעבודה במהלך חופשת הלידה. אין מועד חוקי בו צריך להודיע על ההתפטרות. ניתן להודיע בזמן החופשה, לאחריה ואפילו בזמן ההיריון. הדגש הוא להביא את מכתב ההתפטרות למעסיק טרם הגעת הילד לגיל 9 חודשים.

מה מכתב התפטרות יכול לכלול?

מכתב התפטרות יכול להסתכם בניסוח קצר, קולע ופשוט, ולכלול את הסעיפים הבאים:

 1. מען: לכבוד מי המכתב
 2. תאריך כתיבת המכתב
 3. נושא: התפטרות לשם טיפול בילד או ילדה
 4. פתיח:
  1. שם העובד/ת
  2. תעודת זהות
  3. שם מקום העבודה
  4. תאריך תחילת העבודה
  5. הגדרת תפקיד בחברה
 5. רקע:
  1. תאריך לידת הילד או הילדה
 6. כוונה:
  1. הודעת התפטרות לשם טיפול בילד או בילדה
 7. מועד כניסה לתוקף של התפטרות (לאחר תקופת הודעה מוקדמת)
 8. לבקש לערוך גמר חשבון לפי תקופת העסקה ולשחרר פיצויי פיטורין
 9. לחתום ולהוסיף שם מלא

אין צורך לפרט מעבר לכך.

האם יש אפשרות לקבל דמי אבטלה לאחר ההתפטרות?

באם התפטרת ולא חיפשת עבודה חדשה, יש אפשרות לקבל דמי אבטלה אך לא מיד אלא לאחר תקופת המתנה של 90 ימים.

המוסד לביטוח לאומי מאפשר לנשים לפנות בכתב ולבקש את קיצור או ביטול תקופת ההמתנה.

כיצד מבטלים או מקצרים את תקופת ההמתנה?

ניתן לכתוב מכתב מפורט על מנת להסביר לפקידי התביעות של המוסד לביטוח לאומי את נסיבות ההתפטרות.

על המכתב להסביר כי ההתפטרות הייתה מאילוצים שנגעו למשמרות ארוכות, שעות עבודה מרובות, משמרות לילה, זמן נסיעה ארוך ועל כן על מנת לטפל בילד היה צריך להתפטר, כי המעסיק לא התיר לשנות את תנאי ההעסקה.

ניתן לפרט כל פרט לגיטימי רלוונטי אחר המהווה מעין אילוץ על מנת לאפשר את הטיפול בילד. ניתן להתייעץ עם עורך דין המתמחה בתחום לסיוע נוסף.

האם אב יכול להתפטר על מנת לטפל בילד?

החוק משתדל להימנע מהפליות בין המגדרים הנחה שגם הבעל יכול להתפטר לטובת טיפול בילד, בנסיבות רלוונטיות. ניתן לנצל את סעיף 7(ב) לחוק פיצויי פיטורין, בייחוד אם הגבר מרוויח יותר והפיצויים יהיו גבוהים יותר בהתאם, לרבות דמי האבטלה.

מה אומר סעיף 7(ב) לחוק פיצויי פיטורים?

 1. הוראת סעיף קטן (א) תחול בשינויים המחויבים על כל עובד אם מתקיימים אחד מהתנאים הבאים:
  1. בת זוגתו הועסקה כעובדת במשך 6 חודשים רצופים בסמוך ליום התפטרותו. במקרה זה, יראו כעבודה גם תקופת הפסקה בעבודה, במסגרתה יחסי העבודה נמשכו בכל מקרה.
  2. הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית של העובד, או בטיפולו הבלעדי בנסיבות מסוימות.

אם נסכם זאת: בן זוג יכול להתפטר לטובת טיפול בילד שנולד זה עתה כל עוד הילד טרם הגיע לגיל 9 חודשים ואם בת זוגתו עבדה כשכירה לפחות שישה חודשי עבודה רצופים (לרבות חופשת לידה) או 12 חודשים רצופים כעצמאית, טרם החליטה על ההתפטרות.

יש לציין כי רק אחד מבין שניהם יכול להתפטר בתצורה שכזאת.

בשורה התחתונה

הורים שהולידו ילד, או קיבלו ילד למשמורת, זכאים להתפטר מעבודתם תוך תקופה של 9 חודשים, ולקבל פיצויי פיטורים, אם עושים זאת מתוך מטרה לטפל בילד. כאשר מדובר בבני הזוג, הזכאות ניתנת לאם. במקרים מסוימים, גם האב זכאי להטבה זו: לדוגמה, אם האם לא ניצלה את זכותה ואם הוא עונה על תנאים מסוימים כפי שפורטו.

חשוב למסור את מכתב ההתפטרות, לכל המאוחר, 8 חודשים ממועד הלידה כך שמועד ההתפטרות בפועל לאחר סיום תקופת ההתראה המוקדמת יהיה תוך 9 חודשים מיום לידת או קבלת הילד. במקרה זה, העובד עושה כחוק מבחינת מתן הודעה מוקדמת.

אם עובד או עובדת התפטרו תוך 9 חודשים מיום הלידה או קבלת הילד כדי לטפל בילד, בנסיבות שמאפשרות להם לקבל פיצויי פיטורין מהמעסיק לפי ראות החוק, אך הם לא קיבלו – יש באפשרותם לתבוע פיצויי פיטורים בבית הדין לעבודה, כמו גם לתבוע בעניין הלנה על פיצויי פיטורים מהמעסיק.

קצת מידע לגבי משיכת פיצויים

על מנת לקבל את תשלומי הפיצויים, על המעסיק למלא טופס 161 (מדובר על הודעת מעביד על פרישה מעבודה של עובד). המעסיק ימסור לעובד את הטופס. ביכולתו של עובד למלא טופס 161א, המבשר על הודעת עובד לגבי פרישה מעבודה. את הטופס יש להגיש למס הכנסה. העובדים בוחרים באחד מ-3 מסלולים:

 1. משיכת כספים
 2. ייעוד כספים לרצף קצבה (צירוף כפסים לחיסכון פנסיוני)
 3. ייעוד כספים לרצף פיצויים (צירוף כספים לכספים פיצויים שיתקבלו ממעסיקים אחרים במשיכה עתידית)

עובדים שלא בחרו למלא טופס 161א יקבלו התייחסות כאילו בחרו לייעד את כספי הפיצויים לרצף קצבה.

למידע נוסף על נושא זה וקבלת ייעוץ משפטי ראשוני ניתן ליצור קשר עם משרדנו, אשר מייעץ ומייצג לקוחות מעל לשני עשורים, כמו גם זכה בדירוג BDI כאחד ממשרדי עריכת הדין המומלצים.

התוכן כי חם במקומונט גבעתיים
איך פותרים בעיות איטום בגג של בניין
חשיפה תמידית לנזקי מזג האוויר יוצרת בלאי טבעי בכל סוגי...
הוט אנרג'י: חברת הוט נכנסת לשוק החשמל עם ההנחה הגבוהה ביותר בארץ
חברת HOT הודיעה לאחרונה כי היא עתידה להשיק בטווח הזמן...
מגוון רחב של מתקני מים ביתי
כיום קיימים ברי מים שונים בסוגים ובדגמים שונים. חשוב להכיר...
מתי כדאי לערוך הסכם ממון?
עריכת הסכם ממון היום היא מהלך שאינו קשור דווקא לזוגות...
פתרון ההצללה המושלם למרפסת שלכם
כולנו מכירים את זה: חלמנו שנים על בית עם מרפסת...
מהי צוואה הדדית?
אין ספק שכאשר  אדם נפטר, הדבר גורם לצער רב לקרוביו,...
האם הביטוי ׳הפכים מושכים׳ הוא באמת ערובה לזוגיות טובה?
דייטים יכולים להיות מרגשים, סוחפים ומתסכלים, ולפעמים שלושתם בבת אחת....
שמחים לעזור- למי מיועדת מערכת בקרה חשמלית
בקרת כניסה ממוחשבת היא אחת הפתרונות היותר מתקדמים ויותר מדויקים...
איך יסייע לכם עורך דין בעסקת מקרקעין?
בניגוד לעסקאות פשוטות יותר, אפילו מכירה  או קניה של רכב,...
מה כולנו חייבים לדעת על סוכרת סוג 1?
סוכרת מסוג 1, הידועה גם כסוכרת נעורים או סוכרת תלויה...